Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Tønder Radikale Venstre

Generalforsamling 2017

Kasserer Ole Jul gennemgår her regnskabet for perioden april 2016 til april 2017

 
Formandens beretning:

2016 blev et år med blandet aktivitet, med borgmesterens pludselige bortgang, færdiggørelse af rådhustilbygning, med gode nyheder om Tøndermarsk Initiativet, ikke helt så gode nyheder om heliport på Rømø samt kritiske historier om kommunens nu tidligere rolle i Rømø-Tønder Turistforening.

9. februar havde vi henlagt mødet til Tønder Museum, hvor Ole Jul gennemgik en af udstillingerne, nemlig ”The Tønder Projekt”. 15 udenlandske studerende på Arkitekt og Designskolen i København havde hørt om at der i Danmark var noget vi kaldte udkanten. Så de besluttede sig at undersøge forholdene, og i 2015 boet de op til 3 måneder i Tønder, og kom der en spændende udstilling ud af med både opmålinger og forskellige forslag til ombygninger og nybygninger, ikke kun i Tønder by, men også ude i det åbne land og Vadehavet. En meget inspirerende aften.
Vi sluttede med at holde vort normale møde i Museums Cafeen med kaffe og kage.

12. april lå årets ordinære generalforsamling. Formand gennem mange år, Jørgen Lennart Kristensen, havde ikke ønsket genvalg til posten som formand, men ville heldigvis gerne forsætte i bestyrelsen – som næstformand. Morten Gliemann trådte ind i rollen som formand. Der skete med rolleombytningen ikke de store forandringer i foreningsarbejdet. Formanden må derfor i dag udtrykke tak for god støtte fra bestyrelsens side til at:

* finde emner for medlemsmøderne
* holde en god rytme i antallet af møder i det hele taget
* sørge for, at indkaldelser sendes ud i tide
* sørge for, at email-adresser er opdaterede
* huske at booke mødelokaler, tage og udsende referater
* huske kaffen – have tålmodighed med Mortens omskiftelige tilgængelighed
* minde om, at noget skal ske på hjemmeside samt Facebook-side
* nogen ind i mellem skriver et læserbrev

10. maj kom den sørgelige nyhed om Laurids Rudebecks pludselige bortgang. Ved fælles hjælp – og efter flere udkast – fik vi som parti uden plads i kommunalbestyrelsen formuleret mindeord, som også blev offentliggjort i Jydske Vestkysten. Opgaven var tung og svær – også fordi Laurids selv havde villet vise rådhustilbygningen frem bare to uger længere fremme i tid. Jeg var ikke til begravelse, men anså det for naturligt at møde op ved det efterfølgende arrangement hos ECCO, hvor også ministre fra den daværende venstreregering var tilstede.

24. maj holdt de få fremmødte ved rådhusbesøget ét minuts stilhed for Laurids Rudebeck, da Thomas Dam fra borgerservice tog imod. I det store og hele stod tilbygningen færdig. Der var problemer med indkøring af system til afkøling / udluftning og der var støjgener, som Arbejdstilsynet havde påpeget. Det var interessant at se det byggeri, der havde været stor lokal polemik om.

17. september tog jeg alene til radikalt landsmøde i Nyborg. Hvis jeg med få ord skal beskrive, hvordan stemningen var, vil jeg sige, at ordet som ”smålighed” beskriver det ret godt. Vi har fået loft over uddannelse og kontanthjælp – uden at landet befinder sig i en økonomisk krise. Langsomt finder jeg ud af under disse møder, hvem de radikale er i det syd- og sønderjyske.
 
6. oktober skrev og udsendte jeg en beretning fra landsmødet.

24. oktober holdt vi medlemsmøde. Vi fik besøg af afdelingsleder i Børnecenter Tønder, Lene Floor Kousgaard, som fortalte levende og engageret om det udfordrende arbejde med de udledsagede flygtningebørn. AsylSyd blev dannet i august 2015, og Tønder Kommune overtog driften af fire asylcentre i Syd- og Sønderjylland. I efteråret 2016 var jeg i nogle uger selv i en slags praktik i centret på Strucks Allé her i Tønder.

12. november deltog jeg til radikalt møde på Nyborg Strand om Europol. Når vi nu bor i et grænseland hvor fri bevægelighed er blevet mindre fri på grund af den såkaldt ”skærpede grænsekontrol”, så har vi som radikale i syd faktisk noget at byde ind med på landsplan. Jeg deltager i formuleringen af partiets politik på området. Ved samme lejlighed var der fotografering af kandidater til årets regions- og kommunalvalg. Vi er klar. Som I ser.

6. december holdt vi, lidt tidligt på måneden, det traditionelle julemøde med gode vine og oste – men først og fremmest med en gennemgang af Tøndermarsk Initiativet ved projektchef Karsten Jensen. Højer får et mærkbart løft, og Tønder får atter vand i midtbyen. Vi drøftede også den nye VLAK-regering, og især Anders Samuelsens debut som udenrigsminister.

23. januar hentede jeg valgplakaterne, som i de mellemliggende måneder var blevet færdigproducerede. Det skete ved et radikalt møde på Kolding Bibliotek. Ved den lejlighed traf jeg kandidat til regionsvalget 2017, Nils Sjøberg, som hurtigt tilbød at komme til Tønder. Velkommen. Det sker så nu i forbindelse med årets generalforsamling. ”Vor” folketingskandidat er stadig Stephan Kleinschmidt, som opstiller i Haderslev og Sønderborg. Velkommen.Sluttelig vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde i året, der gik.

Tirsdag den 20. april 2017


Morten Gliemann

    formand